KOMİSYON ÜYELERİ


Sakarya Üniversitesi Senatosu'nun 27.02.2014 tarih ve 427 sayılı  toplantısında 16 nolu alınan karar gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Prof Dr. Muzaffer ELMAS Komisyon Başkanı Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ali Osman KURT Üye Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Üye Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Oğuz KARABAY Üye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. İmdat TAYMAZ Üye Kaynarca Seyfettin Sel. MYO Müdürü
Doç. Dr. Mahmut BİLEN Üye Kaynarca Uyg. Bil. YO. Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN Üye Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim ÖZSERT Üye Teknik Eğitim Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Harun TAŞKIN Üye Sanayi ve Toplum İlişkileri Koord.
Doç. Didem ÖZHEKİM Üye Güzel Sanatlar Fakültesi